En framtid i balans

Vi strävar efter att uppnå en sund balans mellan miljön, människorna och produktion på Arctic Paper. Vi tror på genomtänkta investeringar som utvärderas utifrån deras inverkan på hela tillverkningsprocessen och miljön. Vi driver vår verksamhet på ett stabilt sätt med ett långsiktigt perspektiv.

En hållbar framtid

Vi fortsätter att investera i resursbesparande projekt som kommer att gynna både miljön, våra processer, våra medarbetare samt våra kunder. I slutändan är människan i fokus i allt vi gör. Vi arbetar därför aktivt för att våra medarbetare ska vara nöjda. I enlighet med vår uppförandekod och policy för socialt ansvarstagande, främjar vi mångfald och tillåter ingen form av diskriminering. I och med att företagets utveckling är beroende av att även medarbetarnas kompetens utvecklas, uppmuntrar vi våra anställda att fortbilda sig. Det är det enda sättet för oss att hålla jämna steg med en ständigt föränderlig värld.

UN_Sustainable_Development_Goals.png

Vårt bidrag till målen för hållbar utveckling

År 2015 publicerade FN en omfattande lista med 17 mål för hållbar utveckling. Arctic Paper arbetar för hållbarhet i alla delar av verksamheten och har beslutat att vi ska fokusera på de sex mål som är mest relevanta för vår verksamhet och inom vilka vi bäst kan bidra för framtiden.

 

MÅL 3 OCH 8 FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Människorna

 • Systematiskt förhållningssätt till hälsa och säkerhet på våra bruk
 • Årligen upprätta godkända handlingsplaner för hälsa och säkerhet
 • Företagshälsovård på alla arbetsplatser
 • Erbjuda rehabilitering
 • Registrera tillbud för att analysera och förebygga olyckor

MÅL 6, 13 OCH 15 FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Miljön

 • Toppmoderna vattenreningsanläggningar på alla bruk
 • Planer för att effektivisera vattenanvändningen
 • Mäta och övervaka indikatorer för tillflöde och utflöde av vatten
 • Utbilda personal inom miljöprestanda
 • Förbättra energieffektiviteten
 • Mäta och övervaka utsläppsindikatorer
 • Alla bruk ska vara ISO 14001-certifierade
 • Alla bruk ska vara certifierade enligt EMAS och tillhandahålla en nedladdningsbar officiell rapport
 • Mäta och övervaka indikatorer för avfallshantering

 

Environmental_House_Munkedals_405.jpg
Grycksbo_biopanna_1000.jpg
Kostrzyn_reels_small.jpg

MÅL 12 FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Affärsverksamheten

 • Fri tillgång till pappersprofiler för alla våra produkter
 • En ansvarsfull distributionskedja
 • Stort fokus på att mäta och minimera verksamhetens miljöpåverkan

CSR-rapport

Vi är fast beslutna att skapa produkter och tjänster som är säkra för människor och miljö. Vår CSR-rapport om företagens sociala ansvar för 2020 finns nu tillgänglig.

Vårt hållbarhetsarbete

Läs mer om Arctic Papers insatser för en hållbar miljö.