Cradle to Cradle Certified®

Arctic Paper – ge tillbaka till naturen genom en cirkulär ekonomi

Cradle to Cradle Certified® är en globalt erkänd standard för säkra, cirkulära och hållbara produkter – som passar in i en cirkulär ekonomi. Att tillämpa Cradle to Cradle-designprincipen innebär att man inte enbart strävar efter att minimera negativ påverkan utan att man även vill lämna en positiv miljöpåverkan.

C2CCertMark_Products-Program_color.png

Arctic Paper erbjuder både obestrukna och bestrukna certifierade papper

När du väljer obestruket eller bestruket papper från Arctic Paper, får du inte bara högsta kvalitet, utan du bidrar även till en hållbar utveckling.


Alla vår bestrukna papper som produceras på Arctic Paper Grycksbo har certifierats med Cradle to Cradle Certified® Silver.


Arctic Paper Munkedals är första bruket i världen som framgångrikt erhållit Cradle to Cradle Certified® Bronze för hela produktsortimentet.

Läs mer om C2C och vårt hållbarhetsarbete i presentationen nedan – bläddra igenom eller ladda ned!

 

Arctic_Paper_Cradle_to_Cradle_2400px.jpg

Vad är Cradle to Cradle certifiering?

Cradle to Cradle Certified® produktstandard utformades av Michael Braungart och William MacDonough på 90-talet och avsåg att skapa en integrerad och konsekvent strategi för cirkulär ekonomi.

Standarden leder designers och tillverkare genom en kontinuerlig förbättringsprocess där man tittar på en produkts hållbarhet genom fem kvalitetskategorier. Material health, material reutilization, renewable energy och carbon management, water stewardship, och social fairness. En Cradle to Cradle (C2C) certifierad produkt får ett betyg i varje kategori — Basic, Bronze, Silver, Gold, eller Platinum — där den lägsta nivån därmed blir den övergripande nivån för produktcertifieringen.

Bestruket papper på Grycksbo pappersbruk C2C certifierat

I april 2021 tilldelades hela vårt bestrukna, träfria produktsoritmentet på Arctic Paper Grycksbo Silver Level Material Health Certificate som en del av den mångfacetterade produktstandarden Cradle to Cradle Certified®. I tillägg har hela produktionsprocessen på bruket i Grycksbo inspekterats och erhållit Silver Level som blir den övergripande nivån för produktcertifieringen. Produktionsprocessen på Grycksbo har dessutom extremt låga fossila koldioxidutsläpp. Läs pressrelesen

Munken och C2C

I augusti 2020 tilldelades hela Munkensortimentet Silver Level Material Health Certificate som en del av den mångfacetterade produktstandarden Cradle to Cradle Certified®. Dessutom utvärderades fabriken i Munkedal och uppnådde Bronze Level, vilket därmed blir den övergripande nivån för produktcertifieringen. Produkterna inklusive råvaran har testats och analyserats utifrån ett omfattande testprogram. Läs pressrelesen

Varför gör vi det?

Vi vill ta ansvar och fortsätta arbetet med att skapa en mer hållbar framtid. Genom en djup kunskap om varje del i vår process och råmaterial kan vi säkerställa en säker produktion av hållbara produkter för framtiden. Med C2C har vi fått ett verktyg som hjälper oss att styra vår produktion och våra produkter mot en mer cirkulär ekonomi.

Vårt hållbarhetsarbete

Läs mer om Arctic Papers insatser för en hållbar miljö.