Arctic Paper tilldelas certifieringen Cradle to Cradle Certified® för stor del av papperssortimentet

Hela produktsortimentet från Munken, Amber Graphic och Munken Kraft har tilldelats ett Silver Level Material Health Certificate som en del av den mångfacetterade produktstandarden Cradle to Cradle Certified®. Dessutom utvärderades helaproduktionsprocessen i fabriken i Munkedal och uppnådde Bronze Level, vilket därmed blir den övergripande nivån för produktcertifieringen.

Cradle to Cradle Certified® är en globalt erkänd standard för säkra, cirkulära och hållbara produkter – som passar in i en cirkulär ekonomi. Att tillämpa Cradle to Cradle-designprincipen innebär att man inte enbart strävar efter att minimera negativ påverkan utan att man även vill lämna en positiv miljöpåverkan. Med detta förhållningssätt skapas produkter och processer som är säkra för människor, hälsosamma för miljön och som är lönsamma för affärerna.

Från och med augusti 2020 är samtliga papperskvaliteter från Munkedals bruk, inklusive hela Munkensortimentet (Munken Design Range, Munken Book Range), Amber Graphic och Munken Kraft – Cradle to Cradle Certified® – som de första hela papperssortimenten i världen. Dessutom har specifikationen för dessa papperskvaliteter (Amber Graphic, Munken Kraft) från produktionen i Arctic Paper Kostrzyn S.A. anpassats så att kvaliteten från detta bruk uppnår Silver Level Material Health Certificate, vilket också kan användas av andra tillverkare i Cradle to Cradle-processer. Arctic Paper kommer att ta ytterligare steg i denna riktning framöver.

Hela produktionsprocessen för bruket i Munkedal inspekterades av EPEA, innovationspartnern och utvärderingsenheten från C2C Certified®, och certifierades enligt Cradle to Cradle Certified® produktstandard. Utvecklingsmöjligheter har undersökts och kommer nu att genomföras på medellång och lång sikt för att uppnå ännu bättre resultat. Munkedals bruk är det förstapappersbruket i världen som framgångsrikt har genomfört denna certifiering.

För ytterligare information:
Michal Jarczyński, CEO, Arctic Paper S.A.
Tel +46 (0) 10 451 7005
michal.jarczynski@arcticpaper.com


Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, Munken och G. De flesta produkterna säljs via företagets 14 försäljningskontor i Europa. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm.För mer information besök, arcticpaper.com

Läs pressmeddelandet