Arctic Paper Grycksbo

Fossilfri tillverkning av starka pappersvarumärken med lång erfarenhet av hantverket

Tack vare Arctic Paper Grycksbos långa tradition är det svenska pappersbruket en välkänd tillverkare av bestruket, träfritt papper. Tillverkningsprocessen ger upphov till extremt låga fossila koldioxidutsläpp, vilket bara är ett av exemplen på Arctic Paper-koncernens ambitiösa hållbarhetsmål.

Bruket i Grycksbo, som ligger i hjärtat av Dalarna, grundades redan 1740 och har en lång, framgångsrik tradition av papperstillverkning. Brukets ambition har redan från början varit att kontinuerligt förnya processerna och förbättra effektiviteten.


Arctic_Paper_Grycksbo_handmade_paper.jpg


Grycksbo tillverkar bestruket träfritt papper under varumärkena G och Arctic Volume som främst används för tryck av böcker, tidskrifter, affischer, kartor och annonsmaterial. Bruket har en bestrykningsprocess där bestrykning läggs på i ett skikt för att tillverka ett unikt papper med alla de fördelar som ett bestruket papper har tryckbarhetsmässigt, utan att göra avkall på den unika papperskvalitetens egenskaper och känsla.

Hållbarhet står i fokus inom varje del av verksamheten, och Arctic Paper Grycksbo strävar efter att vara ett av de mest miljövänliga bruken i Europa. Det åstadkoms genom användningen av förnybara råvaror och miljömässiga produktionsprocesser tillsammans med ansvarsfull användning av energi och distributionslösningar. Arctic Paper Grycksbos produktion är sedan 2009 nästan helt fossilfri, med energiförsörjning från en biobränsledriven panna och kompletterande grön el.

Arctic Paper Grycksbo har under senare år investerat i kvalitets- och effektivitetsuppgraderingar, i syfte att öka produktionseffektiviteten och produktiviteten. Arctic Papers hängivna och systematiska arbete med att införa arbetsmiljöåtgärder syftar till att eliminera arbetsrelaterade skador.

Arctic_Paper_Grycksbo_405.jpg

Fakta i korthet

Arctic Paper Grycksbo AB

  • VD Kent Blom
  • 337 anställda (2024)
  • 92 % av produktionen exporteras
  • Icke-integrerat pappersbruk
  • Tillverkar bestruket grafiskt papper av hög kvalitet under varumärkena G och Arctic Volume
  • Produktionskapacitet på cirka 220 000 ton/år
  • Två pappersmaskiner med en arbetsbredd på 2,52 respektive 3,86 m

Kontakter Arctic Paper Grycksbo

Arctic Paper Grycksbo AB

SE-790 20 Grycksbo, Sweden

+46 (0)10 451 80 00

Info.Grycksbo@arcticpaper.com
E-post

Kent Blom

Managing Director

kent.blom@arcticpaper.com

Jaana Ahlroos

Sales Director

jaana.ahlroos@arcticpaper.com

Björn Legnerfält

Manager Quality, Environment and Development

bjorn.legnerfalt@arcticpaper.com

Jobba på Grycksbos bruk

Våra lediga jobb