Certifikat & Statements

Vi vill att våra kunder skall dra nytta av vårt stora miljöengagemang. Vi stödjer och arbetar ett antal certifieringssystem som garanterar god miljöprestanda och ständiga förbättringar, samtidigt som vi gör våra ansträngningar synliga för våra kunder och andra intressenter.