Arctic Papers ICC-webbtjänst

Arctic Papers ICC webbtjänst, innehåller ICC-profiler som är tillgängliga för nedladdning för offset i ark. Våra skräddarsydda profiler hanterar pappersparametrar för varje papperskvalitet som anges nedan.

Fungerande kommunikation är 90% för att uppnå ett lyckat resultat. Även om man har den bästa tekniken och kompetensen, så kommer den inte att kunna utnyttjas till fullo, om inte kommunikationen är rätt mellan de olika delarna i processen för trycksaker.


Ur ett pappersperspektiv är det också viktigt att förstå skillnaderna i olika papperskvaliteterna och hantera dessa på bästa möjliga sätt.

 

Tidigare har Arctic Paper förespråkat och drivit på användningen av ICC-profiler och försökt bidra till kunskap inom området genom omfattande information på vår webbplats. Men idag är kunskapen och kompetensen så hög och utbredd, med många riktigt bra källor för information och kunskap kring färgstyrning.

Därför är det bästa sättet Arctic Paper idag kan bidra till högkvalitativ tryckkvalitet, genom att erbjuda en uppsättning pappersspecifika ICC-profiler, samt att finnas tillgänglig och ge support med nödvändig papperskunskap genom hela processen när det behövs.

 

Arctic Papers ICC-webbtjänst är gratis och inkluderar nedladdningsbara ICC-profiler och grundläggande information om prepress, samt tryckinformation per kvalitet. Den här tjänsten finns där för att hjälpa företag som använder papperskvaliteter från Arctic Paper och dess distributörer.

 

De nya Arctic Paper ICC Profilernas egenskaper

 • Nedladdningsbara ICC profiler för arkmatad offset med konventionellt AM raster och konventionell tryckfärg.
 • Profilerna är baserad på Fogra 39 och Fogra 47, och genom att utgå från deras mätdata men anpassa dem genom lägga in färgvärdet för varje papperskvalitets unika nyans enligt CIELAB färg koordinater i Mätdatan.
 • Den anpassade Mätdatan är då skapad så att vitpunkten kommer att motsvara papperets nyans korrekt och färgerna i tryck kommer att baseras på detta.
 • De är i övrigt optimerade att fungera i en ISO12647-2:2004 kalibrerade prepress och tryckprocess.
 • De faktiska ICC profilerna är sedan skapade med en GCR och ett TAC värde samt specifika profilinställningar som vi erfarenhetsmässig vet fungerar bra på Arctic Papers papperskvaliteter.
 • Målet med inställningarna på dessa ICC profiler är att snabbt kunna uppnå rätt färgnivåer och att få en stabil tryckprocess.

 

Arctic Paper kan aldrig ta ansvar för tryckresultatet när dessa profiler används. Vi kan aldrig veta hur de eventuellt hanteras eller blir ändrade efter nedladdning eller vad för andra inställningar eller förhållande i prepress eller tryckpress som i övrigt påverkar tryckresultatet.
Därför är det väldigt viktig att ni bekräftar varje ICC profil i er process och godkänner resultatet före att användas i tryck.

 

Nedladdning av Arctic Papers ICC Profiler 

Tillgängligt för nedladdning

 • ICC Profiler för de enskilda kvaliteterna
 • Mätadata i txt filer
 • Prepress information och grundläggande profil-inställningar 

 

Nerladdningsinstruktioner

 1. Klicka på länken nedan och ladda ner den önskade profilen.
 2. Öppna Zip filen för att få själva ICC Profilen som en fil och spara den på din dator.
 3. Lägg till ICC Profilen till din dator som ”Målprofil” på det sätt som är tänkt i din dators system, tex i Colour sync.
 4. Alternativt, ladda ner ICC profilen i ert Prepress system på det sätt som ert system kräver för att den skall bli tillgänglig i ert prepress som Målprofil.

 5. Säkerställ att alla era normala prepress inställningar blir samma för de nya ICC profilerna.

 6. Testa och verifiera ICC profilen med softproofing på skärmen eller i ert digitala provtrycks system.

 7. Testa och verifiera ICC profilen med pressprovtryck i er tryckpress före skarpa produktioner.

ICC-profiler, version 6

ICC-profiler, version 5

ICC-profiler, version 4