Våra policyer

Uppförandekod / Code of Conduct

Arctic Papers uppförandekod beskriver de grundläggande uppföranderelgerna som gäller för alla Arctic Paper-anställda och alla som representerar Arctic Paper. Vi är fast beslutna att ha ett rättvist och etiskt uppförande i vår kontakt med alla intressenter. Uppförandekod

Miljöpolicy

TVåra pappersbruk är belägna vid vattendrag i vackra naturområden. Det är skälet till att miljötänkandet blivit ett naturligt inslag hos oss. Innan vi genomför någonting, undersöker vi hur vi kan skydda miljön, begränsa vår användning av resurser och energi och hitta nya vägar att bibehålla en hållbar utveckling. Miljöpolicy 

Företagets samhällsansvar (CSR) policy

Arctic Paper ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som erkänner, respekterar och främjar socialt ansvarstagande i aktiv och konstruktiv dialog med intressenter på lokal, nationell och internationell nivå. Med socialt ansvarstagande menas ansvar för våra besluts och aktiviteters konsekvenser för samhälle och miljö.

CSR policy

Visselblåsar service

Arctic Paper strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Policyer, interna krav, lagar, regler och rutiner reglerar Arctic Papers verksamhet. Vårt mål är att agera med öppenhet och vi vill att våra anställda och andra intressenter ska uppleva delaktighet i verksamheten. Visselblåsar service