Ett hållbart företag

Arctic Paper främjar ett hållbart skogsbruk genom ansvarsfull anskaffning av certifierat virke och pappersmassa samt marknadsföring och försäljning av certifierat papper. Spårbarhetscertifieringen FSC® omfattar hela processen, från råvarans ursprung till den färdiga produkten. Det hjälper dig att göra ansvarsfulla inköp.

Ansvarsfullt skogsbruk

Arctic Papers råvara kommer från hållbart förvaltade skogar. För att säkerställa hållbarhet hela vägen från skog till papper är Arctic Papers samtliga bruk spårbarhetscertifierade enligt FSC® och PEFC™, och alla standardprodukter i varumärkena Amber, Arctic Volume, G och Munken finns valbara som FSC- och PEFC-certifierade, FSC® FSC-C020637 and PEFC™ PEFC/05-33-99 certifierade. Vårt första val är alltid pappersmassa från certifierade skogar (t.ex. FSC och PEFC) – i den mån det finns tillgängligt.

Vi säkerställer hållbarhet från skog till papper

Spårbarhetscertifiering

The FSC® (Forest Stewardship Council) grundades 1993 på initiativ av skogsbruket, näringsidkare och företrädare för miljö- och människorättsorganisationer. FSC främjar en ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull förvaltning av världens skogar.

FSC:s certifieringssystem för spårbarhet (Chain of Custody) gör det möjligt för konsumenter och företag att följa råvaran till färdig produkt och göra ansvarsfulla inköp.

 

Läs mer om FSC globalt

 

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är ett globalt system som arbetar för ett hållbart skogsbruk – miljömässigt, samhällsnyttigt och ekonomiskt skogsbruk för nuvarande och kommande generationer – genom oberoende tredjepartscertifiering av skogar.

PEFC:s spårbarhetscertifiering hjälper Arctic Paper att informera kunderna om råvarans ursprung.


Läs mer om PEFC globalt

 

A_Sustainable_Company_Steven-Kamenar.jpg

Ansvarsfull anskaffning av virke och pappersmassa

Arctic Paper arbetar aktivt för ett hållbart skogsbruk genom anskaffning av certifierat pappersmassa samt marknadsföring och försäljning av certifierat papper. För att säkerställa en ansvarsfull värdekedja ber vi våra leverantörer av pappersmassa samt transporter att tillhandahålla en rapport med uppgifter om deras miljöprestanda i fråga om energiförbrukning, luftföroreningar, vatten och råvaror.

Arctic Paper anskaffar endast pappersmassa från ansvarsfulla källor och har rutiner för att undvika:

- Olagligt avverkat trä
- Träd som skördas i strid med traditionella och medborgerliga rättigheter
- Träd som avverkats i skogar där höga bevarandevärden hotas som ett resultat av hur skogen förvaltas
- Träd som avverkats i skogar som omvandlas till odlingar eller annan användning som inte är skogsbruk
- Träd från skogar där genetiskt modifierade träd planteras

 

Ett stort utbud av FSC®- och PEFC™-certifierade papper

Antalet produkter som är certifierade har ökat sedan 2003, då vår första Munken-papperskvalitet certifierades. Sedan dess har vi fortsatt att arbeta för att FSC- och PEFC-certifiera både bestrukna och obestrukna papper. Vi kan därför idag erbjuda våra kunder ett komplett sortiment av certifierade produkter. Idag finns alla papper som FSC-certifierade och merparten är även PEFC-certifierade.

Certifikat & Statement

Vi vill att våra kunder skall dra nytta av vårt stora miljöengagemang. Vi stödjer och arbetar ett antal certifieringssystem som garanterar god miljöprestanda och ständiga förbättringar, samtidigt som vi gör våra ansträngningar synliga för våra kunder och andra intressenter.

 

Se alla Certifikat & Statement

CSR-rapport

Vi är fast beslutna att skapa produkter och tjänster som är säkra för människor och miljö. Vår CSR-rapport om företagens sociala ansvar för 2020 finns nu tillgänglig.

Vårt hållbarhetsarbete

Läs mer om Arctic Papers insatser för en hållbar miljö.