En hållbar koncern

Vår historia går över 280 år tillbaka i tiden - det ger oss många års erfarenhet.

Ett av bruken som ingår i Arctic Paper-koncernen grundades redan 1740. Nyckeln till framgång är, då som nu, omfattande kunskap om pappersmassa och papper. Med en gedigen erfarenhet av hantverket präglas produktionen i de tre pappersbruken, samt pappersmassefabriken, av industriell effektivitet i kombination med den flexibilitet som en nischad tillverkare som fokuserar på kundernas behov måste uppnå.

Nyckeln till våra framgångar är vårt långsiktiga perspektiv

 

Arctic Paper-koncernen har en storägare vars engagemang sträcker sig 65 år tillbaka i tiden. Redan när Trebruk AB-koncernen ombildades till Arctic Paper för snart 20 år sedan fanns en förståelse för riskerna med icke-integrerade pappersbruk på en föränderlig marknad. Detta ledde fram till den långsiktiga investeringen i den svenska pappersmasseproducenten Rottneros, konsoliderat sedan 2013. Båda företagen är inriktade på högkvalitativa specialprodukter och nischmarknader. Att vara mindre beroende av det nyckfulla priset på pappersmassa gynnar bolaget och ökar koncernens stabilitet under konjunktursvängningar.

Arctic Papers nuvarande varumärkesportfölj och innovativa produktutveckling ger en stabil bas och säkerställer att företaget är redo att möta framtida utmaningar i marknaden.

En historisk tillbakablick

1740
Bruket Grycksbo AB grundades

1871
Bruket Munkedals AB grundades

1943
Skeppsredaren Haakon Onstad blev chef för bruket i Munkedals och formade den nuvarande strukturen: En grupp företag med Munkedals AB som moderbolag

1960-talet
Initiativ togs för att skydda naturen och skapa en hälsosammare arbetsmiljö på bruken, bland annat genom att kassera gamla pappersmaskiner i Munkedal

1966
Tillverkningen av sulfitmassa upphörde i Munkedal

1983
Koncernen bytte namn till Trebruk AB

1983–1993
Försäljningskontor öppnade över hela Europa, produktionen effektiviserades och fokus lades på grafiskt papper

1993
Trebruk förvärvade bruket i Kostrzyn från den polska staten

2003
Trebruk bytte namn till Arctic Paper AB

2006/2008
Nytt kraftverk i Kostrzyn som använder lokal naturgas från lokala resurser

2008
Arctic Paper Mochenwangen GmbH förvärvades

2008
Bruket Arctic Paper Håfreström lades ned

2009
Börsnotering på Warszawabörsen GPW under namnet Arctic Paper S.A.

2009
Biobränsleanläggning som drivs med träpellets öppnades i burket i Grycksbo

2010
Det svenska bruket Arctic Paper Grycksbo med fossilfri produktion förvärvades

2012
Börsnotering på Stockholmsbörsen NASDAQ

2013
Investering i svenska pappersmasseproducenten Rottneros

2014
Stor satsning på vattenreningsverk vid Grycksbo

2016
Bruket Arctic Paper Mochenwangen stängdes ner

2018
Den nya strategin 2022 presenterades

2019
Beslut om att investera i utbyggd vattenkraftanläggning vid Arctic Paper Munkedals

2019
Beslut om att investera i ny avfall-/bioenergianläggning i Arctic Paper Munkedals 2022

 

2020
En Investering görs i en testanläggning av solpaneler (PV) i  Arctic Paper Kostrzyn 

 

2021
Utbyggd vattenkraftanläggning tas i drift i Arctic Paper Munkedals

 

2022

Starten av den nya flexibla flerbränslepannanläggningen i Munkedal i samarbete med Adven