Instruktion för Visselblåsare

Arctic Paper strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Policyer, interna krav, lagar, regler och rutiner reglerar Arctic Papers verksamhet. Vårt mål är att agera med öppenhet och vi vill att våra anställda och andra intressenter ska uppleva delaktighet i verksamheten.

 

Syfte
Whistle-blower-systemet ger alla möjlighet att informera om en misstanke om allvarligt missförhållande som inte överensstämmer med Arctic Paper Uppförande kod, värderingar och beteende.

När du kan använda det
Som intressent, intern eller extern, kan du använda Arctic Paper-whistleblowing-tjänst. I första hand uppmuntrar vi dig som Arctic Paper anställd att vända dig till din närmaste chef. Om du är en extern intressent kan du kontakta din egen chef och sedan informera din kontaktperson på Arctic Paper.

Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att rapportera din misstanke anonymt. Whistle-blower-systemet kan användas för att tillhandahålla information om du misstänker att något inte överensstämmer med Arctic Paper värderingar och etiska principer eller som allvarligt kan påverka vår organisation eller en persons liv eller hälsa. Du behöver inte ha bevis på din misstanke, men alla rapportering måste ges i god tro.

Hur man använder det
För att säkerställa din anonymitet hanteras systemet av en extern part WhistleB, Whistleblowing Center, report.whistleb.com/arcticpaper.

 

Kopiera eller ange adressen i en webbläsare och följ instruktionerna. När du är klar stänger du webbläsaren.

 

Kom ihåg – kommunikationskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.