Munken Kraft Natural WS

Munken Kraft Natural WS är ett våtstarkt maskinkalandrerat (MF) blekt kraftpapper med en naturlig vithet, lämpligt för en rad applikationer såsom påsar, omslagspapper och livsmedelsförpackningar. Papperet är producerat med en mix av jungfrulig långfiber och kortfiber för att ge en hög styrka och god tryckbarhet.


Munken Kraft Natural WS är tillgängligt med FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC® C012880 och PEFC™ PEFC/01-31-126 certifiering samt har ett ISEGA certifikat om överenstämmelse för livsmedelskontakt.

Tekniska specifikationer

  • Ytvikter från 38 till 60 g/m²
  • Maskinkalandrerat (MF)
  • White
  • Flexo
  • Offset

Munken Kraft Natural WS

38

40

45

50

55

60

 

53.2

55.6

61.7

67.5

73.2

76.2

 

1.40

1.39

1.37

1.35

1.33

1.27

 

280

280

280

280

280

280

 

53

55

59

64

66

68

 

95

95

95

95

95

95

 

115

115

115

115

115

115

 

25

25

25

25

25

25

 

6

6

6

6

6

6

 

3.5

3.7

4.1

4.5

4.7

5.5

 

1.5

1.7

1.7

1.8

2.2

2.5

 

91

91

91

91

91

91

 

40

40

40

40

40

40

 

247

260

292

325

357

390

 

266

280

315

350

385

420

 

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

 

7

7

7

7

7

7

 

144

152

171

190

209

228

 

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

 

25

25

25

25

25

25

 

20

20

20

20

20

20

 

38

53.2

1.40

280

53

95

115

25

6

3.5

1.5

91

40

247

266

6.5

7

144

3.8

25

20

40

55.6

1.39

280

55

95

115

25

6

3.7

1.7

91

40

260

280

6.5

7

152

3.8

25

20

45

61.7

1.37

280

59

95

115

25

6

4.1

1.7

91

40

292

315

6.5

7

171

3.8

25

20

50

67.5

1.35

280

64

95

115

25

6

4.5

1.8

91

40

325

350

6.5

7

190

3.8

25

20

55

73.2

1.33

280

66

95

115

25

6

4.7

2.2

91

40

357

385

6.5

7

209

3.8

25

20

60

76.2

1.27

280

68

95

115

25

6

5.5

2.5

91

40

390

420

6.5

7

228

3.8

25

20

Angivna värden är riktvärden och ändringar kan förekomma utan förvarning.

Certifikat, miljö & kvalitet

Vi är angelägna om att bevara vår planet och lämna minsta möjliga fotavtryck i naturen. Vi strävar efter att använda hållbara tillverkningsprocesser med hjälp av en strategi som ser till att vi alltid ligger steget före internationella miljöstandarder och miljökrav.

 

AP_Kostrzyn_Certificates_FSC_PEFC_2021_700px.png


Se alla Certifikat & Statement +

FSC_C012880
PEFC_0131126
ISO 14001
EMAS
Paper Profile
ISEGA certificate (food contact)

Kontakta oss

Vi arbetar nära våra kunder och är representerade över hela Europa. Om du vill ha mer information – kontakta våra säljkontor eller återförsäljare, de svarar gärna på dina frågor eller funderingar.

Sylwia Martinek – Emerging Markets

Arctic Paper Kostrzyn S.A.

+48 605 215886

sylwia.martinek@arcticpaper.com
E-post