Arctic Paper tar utbyggd vattenkraftanläggning i drift – produktion av Munken sker med egen hållbar energi

Arctic Paper tar den utbyggda vattenkraftanläggningen i anslutning till bruket i Munkedal i drift. Investeringen på drygt 100 MSEK ökar effekten från 2 till 6 MW, vilket i kombination med den planerade bränslepannan är tillräckligt för att tillgodose uppemot 80 procent av Arctic Paper Munkedals energibehov med egen hållbar energi.

– Hållbarhet är oerhört viktigt för våra kunder och vi har av tradition höga ambitioner på området. Förnybar och fossilfri energi är en nyckelfaktor för hållbar produktion av papper och investering i Munkedal är ett led i vår satsning på grön energi, säger Michal Jarczyński, Koncernchef Arctic Paper.

Under fjolåret erhöll Arctic Paper Munkedals slutliga tillstånd för den biobränslepanna som ska uppföras i samarbete med Adven. Byggstart sker under våren 2021. Samtidigt pågår en pilot-satsning på solceller vid Arctic Paper Kostrzyn i Polen. Bruket i Grycksbo förses sedan tidigare med förnybar och fossilfri energi med hjälp av biobränslen.

Beslutet att bygga ut vattenkraften togs 2018 och finansieras med banklån och eget kapital.

För ytterligare information, var god kontakta:
Göran Eklund, CFO, Arctic Paper S.A. / VD Arctic Paper Munkedals
Tel: +46 10 451 7054
E-mail: goran.eklund@arcticpaper.com

 

Läs pressmeddelandet

04 februari, 2021