Arctic Paper utvecklar biologiskt nedbrytbart papper med hög barriär som samfinansieras med NCBiR

Arctic Paper Kostrzyn, ett dotterbolag till Arctic Paper S.A, har tecknat avtal med Polens nationella centrum för forskning och utveckling (NCBiR) för samfinansiering av projektet ”Utveckling och implementering av teknologi för produktion av biologiskt nedbrytbart förpackningspapper med hög skyddsbarriär”. Projektet är en del av Smart Growth Operational Programme 2014–2020. Projektets totala nettovärde uppgår till över 20 miljoner PLN och det maximala beloppet för samfinansieringen är cirka 8,3 miljoner PLN.

Syftet med projektet är att utveckla och implementera teknologi för tillverkning av en ny produkt:ett förpackningspapper med hög skyddsbarriär som är biologiskt nedbrytbart, antibakteriellt samtsvamp och mögelhämmande. Innovationsarbetet kommer leda fram till lanseringen av nyaprodukter inom förpackningspapperssegmentet som har höga barriäregenskaper och biologisknedbrytbarhet samtidigt som en hög utskriftskvalitet kommer bibehållas – en kombination som ärsärskilt viktig i pandemitider.

De huvudsakliga kunderna som är i åtanke för projektet kommer att vara tillverkare av olika typer av förpackningar. Papper med hög barriär kan användas för produktion av exempelvis:

  • Förpackning för direktkontakt med livsmedel
  • Förpackningar för bakverk, smörgåsar och snabbmat
  • Förpackningar för cateringbranschen
  • Förpackningar och produktblad för läkemedelsindustrin

Michał Jarczyński, CEO för Arctic Paper S.A. kommenterar: ”Lanseringen av ytterligare ett innovativt projekt, med ekonomiskt stöd från NCBiR, är ett stort steg för oss som leder till ökad konkurrenskraft och flexibilitet i produktionen vid våra pappersbruk. Framförallt är det vårt svar på de förändrade behov som vi ser i marknaden och konsumenternas förväntningar. Utvecklingsarbetet och implementeringen av vår nya tillverkningsteknik gör det möjligt för oss att utöka vårt produktsortiment ytterligare så att det även omfattar förpackningspapper som har speciella barriärkvaliteter men som också är biologiskt nedbrytbara. Vi ser till att våra nyutvecklade produkter inte enbart erbjuder de unika egenskaperna som kunderna efterfrågar utan att de också är miljövänliga, vilket är helt i linje med vår ambition om hållbar tillväxt som är en viktig del avArctic Paper koncernens identitet.”

Arctic Paper Kostrzyn är det största av tre pappersbruk inom Arctic Paper koncernen. Efter genomförda investeringar förra året ökade anläggningen i Kostrzyn sin årliga produktionskapacitet till 315 000 ton. Pappersbruket producerar främst högkvalitativt obestruket träfritt papper för användningsområden som tryckning av böcker, broschyrer och blanketter samt för tillverkning av kuvert och andra pappersvaror. Sedan 2019 har förpackningspapper under varumärket Munken Kraft, avsett för förpackningsindustrin, också tillverkats vid anläggningen i Kostrzyn.

För ytterligare information:
Michal Jarczyński, CEO, Arctic Paper S.A.
Tel +46 (0) 10 451 7005
michal.jarczynski@arcticpaper.com

Läs pressmeddelandet