Munken Agenda 2024

Let’s load 2024 with new Munken Agenda

Munken Agenda 2024 utmanar vårt sätt att uppfatta tid. I agendan kommer du att upptäcka hur årets dagar visualiseras i procent, från noll till hundra. Dag för dag, oavsett vilka mål du når eller vad dagen kommer att innehålla, når du långsamt dina hundra procent under hela året. Den färgglada utgåvan av 2024 är designad av studenterna Eli Rebekka Haugen, Mailinn Stensen, Ina Skogstad och Josefine Krystad vid Kristiania University College i Oslo, Norge.

Beskrivning

Hur visualiserar du en dag, en vecka, en månad eller ett år? Olika individer ser på tid på helt olika sätt. En oändlig cirkel eller en linje som slutar i december. Munken Agenda 2024 utmanar vårt sätt att visualisera ett år. I den här upplagan kan du läsa om hur 2024 går från noll till hundra procent. Dag för dag, oavsett vilka mål du når eller vad dagen kommer att innehålla, når du långsamt dina hundra procent under hela året. I slutet av varje månad kommer du att upptäcka några roliga aktiviteter som du kan välja att genomföra innan du går in i en ny månad. 

 

Munken Agenda 2024 är formgiven av de begåvade studenterna Eli Rebekka Haugen, Mailinn Stensen, Ina Skogstad och Josefine Krystad från högskolan Kristiania i Oslo. I över ett decennium har Arctic Paper samarbetat med olika kreativa institutioner i Europa för att producera Munken Agenda. Målet är att att stödja studenterna och samtidigt ge dem möjlighet att arbeta med längre, kreativa projekt och lära sig om papper och dess fördelar som en stark bärare av kommunikation. I gengäld får Arctic Paper nya idéer, insikter och inspiration från yngre generationer.

 

Detaljer om Munken Agenda 2024

Format: A5
Omslag: Munken Kristall 400 g/m²
Inlaga: Kristall Rough, Munken Polar, Munken Lynx, Munken Pure Rough – alla i 120 g/m²
Tryckmetod: Komori, Lithrone S40P Hybrid Print Technology. 4-färg CMYK
Tryckfärg: Toyo Ink, Flash Dry
Tryckeri: By Wind
Bokbindere: Förlagshuset Nordens Grafiska, Malmö, Sweden